هر آنچه که میشه در مورد صاحب دغدغه ها دانست


یک خانم معلم
و ان شاءالله مادر ابراهیم

ساکن  تهران

کمی تا قسمتی جوان :)

نه اصولگرا هستم و نه اصلاح طلب

پیرو راهی هستم که رهرو کمی داره

حق طلب

و

این چندمین وبلاگ من است که البته امیدوارم دائمی باشد و به بن بست نخورد ..