بسم الله الرجمن الرحیم ...

وبلاگ نویسی را چند سال پیش شروع کردم اما به دلیل کم رنگ شدن فضای وبلاگ نویسی و پر شدن فرصت هام با مسائل دیگه ، رها کردم ...

امروز اما به این نتیجه رسیدم که هیچ چیزی نمی تونه در فضای مجازی امروز اصالت و ارزش و ماندگاری وبلاگ را داشته باشه

جامعه ی امروز ما نیاز داره به وبلاگ نویسان ارزشی و با بصیرت

کسانی که عامل جاذبه ی اسلام و انقلاب باشد نه دافعه

ان شالله بتوانم در این راه تاثیری هرچند اندک ، داشته باشم ...

مـ ادی ـر