در تمام مدت مناظره به این فکر بودم که  :
اگر به کاندیداها اعلام می کردند که بلافاصله بعد از مناظره ، مرگتان فراخواهد رسید ، باز هم همین حرف ها را می زدند ؟؟؟؟
.
امروز ذبح شدن اخلاق را دیدم در #مناظره
و چقدر یاد کردم از امیرالمومنان که فرمود : «وَاللهِ! ما مُعاویَهُ بِادْهَى مِنّْى لکِنَّهُ یَغْدِرُ وَ یَفْجُرُ وَ لَوْلا کِراهِیهُ الْغَدْرِ لَکُنْتُ مِنْ اَدْهَى الْنّاسِ»; (بهخداسوگند! معاویه، از من سیاستمدارتر نیست، امّا او (براى پیشبرد اهداف شخصى خود)، نیرنگ مى زند و مرتکب انواعگناه مى شود و اگر از خدعه و نیرنگ بیزار نبودم، من، از سیاستمدارترین مردم بودم).
.
«اَتَامُرُونى اَنْ اَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَورِ فیمَنْ وُلِّیتُ عَلَیهِ؟! وَاللهِ لا اَطُورُ بِهِ ما سَمَرَ سَمَیرٌ وَ ما اَمَّ نَجْمٌ فِىْ السَّماءِ نَجْماً»; (آیا به من توصیه مى کنید که براى پیروزى خود، از جور و ستم در حق کسانى که بر آنها حکومت مى کنم استمداد جویم (و اموال بیت المال را بناحق، به این و آن بدهم؟) بهخداسوگند! تا جان در تن دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان آسمان در پى هم طلوع و غروب مى کنند، هرگز دست به چنین کارى نمى زنم).
.
.
.
من به ایه الله رئیسی رای خواهم داد
چون
در بین دعوای شرم آور چپ و راست ، تنها کسی بود که دغدغه ی معیشت مردم را داشت 
چون رگ متورم گردنش را نه در دفاع از خود در مقابل هجمه ها و بی اخلاقی های رقیب ، بلکه در دفاع از مستضعفین ، دیدم
پ.ن :
بازهم یادمان رفت حرف های مرشدمان را که توصیه کردند به کاندیداها که مبادا حرف هایی در مناظرات بزنند که موجب ذوق زدگی دشمن شود ...
صدای جیغ و دست و هورای بی بی سی و امثالهم بلند است ....