جبهه ی مردمی نیروهای انقلاب اسلامی  ، با هدف وحدت نیروهای ارزشی ، اعلام حضور کرد ...

جدای از این سوال که کدام مردم ؟ کدام جبهه ؟ ...کدام مردم شما را انتخاب کردند که نام مردمی بر خود گذاشته اید ...

نکته ای که توجه من را جلب کرد ، باز هم عدم وحدت در این حرکت جمعی بود .

دکتر جلیلی که باز هم ساز استقلال و جدایی را کوک کرد و با نپذیرفتنِ اصول جمنا ، رسما دعوت آن ها را نپذیرفت ...

نقطه ی قوت جمنا هم حضور آیه الله رئیسی بود که با اطلاعیه ی اخیر ایشان و تاکید بر اسقلال سیاسی خود ، دچار تزلزل شده اند ...

هرچند به گفته ی تئوریسین این تشکل ، اطلاعیه ی آیه الله ، به معنای جدایی از جمنا نیست اما باید منتظر روزهای آینده بود برای مشخص شدن حقایق بیشتر ..

اما

نکته ی مهم تر اینکه

گویا روالی عادی شده در ایران که هر وقت مردم به تنگ می آیند از وضعیت موجود و دچار بیداری ای موقتی می شوند ، با ظهور یک چهره ی جدید و تبدیل او به سوپرمن ، او را به عنوان منجی مردم از وضعیت اسف بار خود معرفی می کنند و بعد از اقبال مردمی به او و قدرت گرفتنش ، شاهد تو خالی بودن حرف های او باشم و بفهمیم او هم آنی نبود که می نمود ...

تجربه ی دهه ی هفتاد و انتخاب خاتمی

دهه ی هشتاد و احمدی نژاد

دهه ی نود و روحانی

و

حالا که فشار آنقدر زیاد شده که روحانی را یک دوره ای می دانند و به دنبال منجی جدید هستند جای او...

کاش این بار ، منجی جدید ، رئیسی یا هر کس دیگری که می خواهد باشد آنی باشد که می نماید ...

اللهم عجل لولیک الفرج ...