همیشه ته دلم نگران بودم از رای آوردن آیه الله رئیسی

آینده ی اقتصادی بدی در پیش خواهیم داشت

آینده ای که ارمغان چهار سال چوب حراج زدن به سرمایه های مملکت است و حتما به شدیدترین وجه ممکن خود را نشان خواهد داد ...

آینده ی اقتصادی ای وحشتناک ، که گریبان رئیس جمهور آینده را خواهد گرفت

ولو این رئیس جمهور خود روحانی باشد ...

او نمی تواند کشور را از این حیث مصون نگاه دارد ..

خدا را شکر از این جهت که وضعیت نا به سامان پیش رو ، گریبان مسببان آن را خواهد گرفت نه رئیسی مظلوم و اخلاق مدار ما را

.

الحمدلله

.

.

.

نگران آینده هم نیستم

چون 

1- رهبری با درایت داریم ...

2- إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم

.

خودمان نخواستیم

پس باید پای هزینه های آن نیز بایستیم ...