حریم خصوصی را خصوصی نگه داریم لطفا

چه لذتی داره به اشتراک گذاشتن عکس های خصوصی  خود ؟

چه لزومی داره بقیه بدونند شما در چه حالی هستید ؟

با نامزدتان کجا رفتید؟

چه احساسی به همسرتان دارید؟

چقدر او را دوست دارید ؟

.

.

.

کاش کمی شعور داشته باشیم

کاش حق الناس را بفهمیم ...

.

.

.

پ.ن: متنفرم از اینستاگرام